Onze reactie, zoals gedeeld met de redactie van Het Parool:

Ingrijpend

De Key beseft dat onderhoud van woningen in bewoonde staat ingrijpend kan zijn voor bewoners. Daarom doen wij er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Werken in bewoonde woningen is voor ons en de bewoners een grote uitdaging. Vaak gaat dat goed, en er gaan helaas ook dingen mis.

Voor bewoners waar iets niet goed gaat is dat enorm vervelend. Aannemer Logchies en De Key proberen problemen zo goed mogelijk op te lossen en in gesprek te blijven met onze bewoners. De opzichters en de bewonersconsulent van De Key zijn het directe aanspreekpunt voor bewoners in en om hun woning. Met bewoners in bijzondere situaties zoekt De Key oplossingen op maat. Er zijn bijvoorbeeld 18 logeerwoningen waar zij gebruik van kunnen maken.

Bewonerscommissie Columbusplein

Het plan voor de onderhoudswerkzaamheden is voorgelegd aan de bewonerscommissie en meer dan 70% van de huurders heeft instemming gegeven op het plan. De Key doet alles in afstemming met de bewonerscommissie. Deze commissie is zeer betrokken bij de werkzaamheden en we overleggen wekelijks met hen. Het mailadres van de bewonerscommissie staat genoemd in alle nieuwsbrieven die ze zelf rondbrengen. Vaak worden ze op straat aangesproken. Ook gaan ze op verzoek van bewoners die bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed spreken regelmatig mee op huisbezoek.

In gesprek met andere groep bewoners

Het is ons duidelijk geworden dat er naast onze bewonerscommissie een groep andere bewoners met de SP bij elkaar komt. De directies van De Key en Logchies gaan graag ook in gesprek met deze groep ontevreden bewoners om oplossingen met hen te bespreken.

Het onderhoud is vooral gericht is op het veiliger maken van de installaties en het verbeteren van het woonklimaat. Het is een erg groot project en complexer dan wij hebben voorzien. Wij doen er alles om de werkzaamheden in overleg met de bewoners zo goed mogelijk af te ronden.

Bewoonde staat

De Key wil deze woningen betaalbaar houden voor haar bewoners. Door de werkzaamheden uit te voeren in bewoonde staat, hoeven onze bewoners niet gedwongen te verhuizen en kunnen zij zonder huurverhoging (behalve als er CV wordt geplaatst) in hun eigen buurt blijven wonen.

 

Meer informatie over project Columbusplein

Deel dit artikel: