Loods6 is sinds haar start in de jaren ‘80 uitgegroeid tot een volwassen icoon voor de creatieve maakindustrie van Amsterdam. Voor startende en gearriveerde kunstenaars, voor kleine en grote ondernemers en liefhebbers. Het succes van Loods6 vraagt om nieuwe initiatieven die aansluiten bij de bedoeling van beide stichtingen: het beschikbaar stellen van ruimte voor vernieuwende activiteiten op het gebied van kunst. Geen stad zonder creativiteit.

Vernieuwing

Loods6 blijft de komende decennia eigendom van Stichting Loods6. Voor alle huidige huurders blijven het huurbeleid en de huurafspraken gelijk. Het vermogen van de stichting wordt ingezet voor onderhoud, verduurzaming en verbetering van het gebouw. Er komt een nieuw bestuur voor Loods6 en er zijn ideeën voor nieuwe programmering. Daarnaast krijgen creatieve starters een woonplek in Amsterdam.

Woningen voor creatieve starters

Stichting Loods6 en Kunstwerk Loods6 vinden elkaar in het beschikbaar stellen van ruimte voor vernieuwende activiteiten op het gebied van kunst. Daarom wordt een deel van het slapend vermogen van Loods6, door Woonstichting De Key geïnvesteerd in starterswoningen voor creatieve huurders. Met deze vernieuwing krijgt Loods6 maximale betekenis voor de hele creatieve sector in Amsterdam.

De Key doet een stap terug

De Key heeft in de jaren ’80 Loods6 mogelijk gemaakt door Stichting Loods6 een lening te verstrekken. De Key nam hiermee ook de risico’s op zich zodat het vastgoed van ‘Loods6’ kon worden aangekocht en getransformeerd. De Key werd aangesteld als bestuurder van Stichting Loods6. Met de komst van de Woningwet richt De Key zich nu primair op haar kerntaak: het bouwen en beheren van betaalbare woonruimtes. Voor De Key is hiermee een mijlpaal bereikt. Het is altijd de bedoeling geweest om dit maatschappelijk initiatief een zelfstandige toekomst te geven. Daarom doet De Key een stap terug als bestuurder van Loods6.

Deel dit artikel: